24 (240-244) DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT)…

24 (240-244) DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN
VARLIKLAR İLE İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARINA İLİŞKİN FİNANSAL VARLIKLAR
Bu grupta yer alan devam eden inşa (taahhüt), proje veya hizmet sözleşmelerine ilişkin varlıklarla ilgili hesaplar,
TFRS 15 ya da BOBİ FRS Bölüm 5’i uygulayan, dolayısıyla hizmet ve inşa (taahhüt) sözleşmelerinden kaynaklanan
hasılatlarını bu sözleşmelerle ilgili edim yükümlülüklerini yerine getirdikleri ölçüde kaydeden işletmeler tarafından
hakedişe bağlanmamış (diğer bir ifadeyle alacak niteliği kazanmamış olan varlıkların) hasılata ilişkin sözleşme
varlıklarının izlenmesinde kullanılır.
Diğer taraftan, bu gruptaki “242 İmtiyazlı Sözleşmelere İlişkin Finansal Varlıklar” hesabı, kamu özel işbirliği
(KÖİ) kapsamında gerçekleştirilen imtiyazlı hizmet anlaşmalarından ortaya çıkan hasılat karşılığında kaydedilen
bedelin, inşaat ya da yenileme dönemi tamamlandıktan sonra finansal varlık olarak izlenmesi durumunda kullanılır. Bu
finansal varlıkların on iki aydan daha uzun bir sürede tahsil edilmesi beklenenler duran varlıklarda “242 İmtiyazlı
Sözleşmelere İlişkin Finansal Varlıklar” hesapta izlenir. Alınan bedelin finansal varlık olarak izlenecek olması
durumunda inşaat ya da yenileme dönemleri süresince hasılat karşılığında kaydedilen bedel “142 İmtiyazlı Sözleşmelere
İlişkin Finansal Varlıklar / 242 İmtiyazlı Sözleşmelere İlişkin Finansal Varlıklar” hesapta değil, dönen veya duran varlık
olmasına göre “140 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Varlıklar” ya da “240 Devam Eden İnşa (Taahhüt)
Sözleşmelerinden Varlıklar” hesabında izlenir.
Bu gruba 240–244 nolu hesaplar tahsis edilmiştir. 245–249 nolu hesaplar yatırım amaçlı gayrimenkullerin
izlenmesinde kullanılır.