24 (245-249) YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

24 (245-249) YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Bu grup, TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ya da BOBİ FRS Bölüm 13 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
uyarınca yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılan varlıkların izlenmesi için açılmış olan 245-249 nolu hesaplardan oluşur.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller; kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla
(sahibi veya kiralama yoluyla kiracı tarafından) elde tutulan arazi, arsa, bina veya binanın bir kısmı gibi
gayrimenkullerdir. Mal ve hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya normal iş akışı
çerçevesinde satılmak üzere elde bulundurulan gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşılamaz. Ayrıca
finansal kiralama yoluyla kiralamaya verilen gayrimenkuller de finansal kiralamaya verenin finansal tablolarında bu
grup altında yer almaz.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller; maliyet veya gerçeğe uygun değer yöntemlerinden biri kullanılarak ölçülür. Bu
gruptaki hesaplar yatırım amaçlı gayrimenkullerin ölçüm esasına göre sınıflandırılmıştır.