255 Demirbaşlar

255 Demirbaşlar

Bu hesap, işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan ofis malzemeleri, cihazlar ve mobilyalar gibi demirbaşların izlenmesinde kullanılır.