256 Yapılmakta Olan Yatırımlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar

256 Yapılmakta Olan Yatırımlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar

Bu hesap, yapımı devam eden ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabında sınıflandırılacak olan
maddi duran varlıkların inşası sırasında yapılan her türlü ilk madde malzeme maliyetleri ile işçilik ve genel üretim
maliyetlerine ilişkin harcamaların izlenmesinde ve kendisi için ayrı bir hesap açılmamış diğer maddi duran varlıkların
izlenmesinde kullanılır. Taşıyıcı bitkilerin, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi için gerekli duruma
ve yere getirilmesi sırasında katlanılan yetişme evresine ait maliyetler de yapılmakta olan yatırım olarak
değerlendirilerek bu hesapta izlenir.
Diğer maddi duran varlıklardan TFRS uyarınca taşıyıcı bitki tanımını karşılayan varlıklar ile kiralanan
gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin arttırılması amacıyla katlanılan özel maliyetler de bu hesabın
altında açılacak alt hesaplarda ayrıca izlenir.

İşleyişi (Ek Bilgi):

Yapılmakta olan maddi duran varlık yatırımları açısından yatırım döneminde yapılan harcamalar bu hesapta biriktirilir. Yapımı tamamlanıp kullanıma hazır hale gelen maddi duran varlıklar bu hesaptan ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılır.