265 Maden Kaynakları Arama ve Değerlendirme Varlıkları

265 Maden Kaynakları Arama ve Değerlendirme Varlıkları

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca maden kaynaklarının aranması ve
değerlendirilmesi için yapılan harcamalardan maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılanların izlenmesinde
kullanılır.
Maden kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesi, işletmenin belirli bir alanda araştırma yapmak için yasal
hakları aldıktan sonra maden kaynaklarının aranmasını ve maden kaynaklarının çıkarılmasına ilişkin teknik fizibilitenin
ve ticari olarak uygunluğunun belirlenmesini ifade eder.
Maden kaynaklarının arama ve değerlendirme varlığı olarak değerlendirilebilecek harcamalara aşağıdakiler
örnek gösterilebilir:

  • Araştırma haklarının elde edilmesi için yapılan harcamalar,
  • Topoğrafik, jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik çalışmalara ilişkin harcamalar,
  • Arama sondajı için yapılan harcamalar,
  • Kazı harcamaları,
  • Örnekleme için yapılan harcamalar ve
  • Bir maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik fizibilitenin ve ticari olarak uygunluğunun değerlendirilmesi için yapılan harcamalar.

Maden kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesi için yapılan harcamalardan maddi duran varlık olarak sınıflandırılanlar ile maden kaynaklarının geliştirilmesi için yapılan harcamalar bu hesapta izlenmez.

İşleyişi (Ek Bilgi):

Grup altında 261-266 nolu hesapların işleyişine yönelik grubun başlığı altında yapılan açıklamalara ek olarak: maden kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesi için yapılan harcamalar “757 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Yansıtma Hesabı”nın ya da “707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı”nın alacağı ile bu hesaba borç kaydedilir.