266 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

266 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Bu hesap, yukarıda yer verilen maddi olmayan duran varlık hesaplarına dâhil edilemeyen her türlü diğer maddi
olmayan duran varlıkların izlenmesinde kullanılır.