269 Verilen Avanslar

28 (280-288) PEŞİN ÖDENMİŞ (GELECEK YILLARA AİT) GİDERLER VE GELİR
TAHAKKUKLARI

28 (280-288) PEŞİN ÖDENMİŞ (GELECEK YILLARA AİT) GİDERLER VE GELİR
TAHAKKUKLARI
Bu grup, içinde bulunan dönemde peşin olarak ödenen ancak gelecek yıllarda tahakkuk edecek olan giderler ile
faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda alacak niteliği kazanacak ya da tahsil edilecek olan gelirlerden oluşur.