292 Diğer KDV

292 Diğer KDV

Bu hesap; ertelenen, iadesi gereken, tahsil edilecek olan ve çeşitli şekillerde ortaya çıkan diğer KDV’nin on iki ayı aşan tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Yukarıda belirtilen nitelikteki KDV’nin ortaya çıkması halinde bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir.