29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

Bu grup, duran varlıklara ilişkin yukarıda belirtilen gruplara girmeyen diğer çeşitli duran varlık kalemleri için açılan hesaplardan oluşur.