289 Ertelenmiş Vergi Varlığı

289 Ertelenmiş Vergi Varlığı

Bu hesap, işletmelerin ertelenmiş vergi tutarlarını hesaplamaları durumunda, TMS 12 Gelir Vergileri ve BOBİ
FRS Bölüm 23 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler uyarınca indirilebilir geçici farklar, gelecek dönemlere devreden
kullanılmamış mali zararlar ve gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları dolayısıyla gelecek
dönemlerde geri kazanılacak olan gelir üzerinden alınan vergi tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Ertelenmiş vergi tutarlarının hesaplanmasının ardından geçmiş dönemle karşılaştırıldığında ertelenmiş vergi
varlığında meydana gelen değişimler esas alınarak bu hesabın kalanı düzeltilir. Bu kapsamda, ertelenmiş vergi varlığında
bir artış meydana geldiğinde bu hesaba borç kaydedilirken, vergi varlığına neden olan ertelenmiş vergi gelir etkisi, “692
Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)” ve “696 Durdurulan Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir
– Gider Etkisi (±)” hesaplarına alacak kaydedilir. Bununla birlikte, BOBİ FRS’de olduğu gibi durdurulan faaliyetlere
ilişkin kâr veya zarar ayrı olarak gösterilmediğinden “696 Durdurulan Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi
(±)” hesap kullanılmaz; tüm vergi etkisi “692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)” hesabına
alacak kaydedilir. Diğer taraftan, etkileri özkaynaklara (TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından diğer kapsamlı gelire)
yansıtılan işlem ve olaylardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlığı bu hesaba borç kaydedilirken, “559 Kâr veya Zararda
Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” ya da “569
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler
(±)” hesabının (TFRS’yi uygulayan işletmeler tarafından ise “809 Dönemde Ortaya Çıkan Kâr veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” ya da “819 Dönemde Ortaya Çıkan Kâr
veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” hesabının) altında
açılacak Ertelenmiş Vergi Gelir (Gider) Etkisi alt hesaplarına alacak kaydedilir. Ertelenmiş vergi varlığının azalmasında
veya ortadan kalkmasında benzer şekilde bu hesaba alacak kaydedilirken, ilgili hesaplara borç kaydı yapılır.