30 (309) TÜREV ARAÇLARDAN BORÇLAR

30 (309) TÜREV ARAÇLARDAN BORÇLAR

Bu grup, türev araçlardan doğan on iki aydan daha kısa sürede yerine getirilecek yükümlülüklerin izlendiği “309 Türev Araçlardan Borçlar” hesabından oluşur.