308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)

308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)

Bu hesap, bu grupta yer alan finansal yükümlülüklerin gelecekte tahakkuk edecek faizlerle birlikte toplam
ödenecek tutar üzerinden izlenmesi halinde finansal yükümlülüklere ilişkin henüz tahakkuk etmemiş gelecek on iki aya
ilişkin faiz tutarlarının izlenmesinde kullanılır. İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal yükümlülükler için bu
tutar finansal yükümlülükleri dönem sonu itibarıyla itfa edilmiş maliyetine indirger.

İşleyişi:

İlgili finansal yükümlülük ilk defa kayda alındığında ilgili finansal yükümlülük hesabı karşılığında ya da uzun
vadeli yükümlülüklerden yapılan transferler sonucunda “408 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabı karşılığında
finansal yükümlülüğe ilişkin gelecek dönemde ödenecek; ancak henüz tahakkuk etmemiş faiz tutarları bu hesabın
borcuna kaydedilir. Bu hesaba kaydedilmiş faizler tahakkuk ettiğinde 7’li gruplarda yer alan “780 Finansman Giderleri”
hesabına alınır. “781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı” alacağı ile dönem sonunda “670 Kısa Vadeli Finansal
Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabına aktarılır.