300 Banka Kredileri

300 Banka Kredileri

Bu hesap, bankalardan sağlanan kısa vadeli kredilere ilişkin tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Kredinin alındığı tarihte alınan kısa vadeli krediler uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca
belirlenen tutarları üzerinden bu hesaba alacak, karşılığında ilgili varlık hesabına borç kaydedilir. Bu kapsamda örneğin,
kredi için katlanılan maliyetler TFRS ve BOBİ FRS uygulayan işletmeler tarafından kredinin ilk kayda alınması sırasında
alınan kredi tutarından indirilir. Bu işlem maliyetleri itfa edilmiş maliyet yöntemi uyarınca hesaplanan faiz giderinin bir
parçası olarak dönemler itibarıyla giderleştirilir. Kredilere ilişkin tahakkuk eden faiz giderleri için bu hesaba alacak,
karşılığında ise ilgili borçlanma maliyeti hesabına borç kaydı yapılır. Krediye ilişkin ödemeler yapıldıkça bu hesaba borç
kaydedilir. Bu şekilde kayıt yapılması durumunda, “308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabı kullanılmaz.

İşletmeler, bu hesapta banka kredilerini bu kredilere ilişkin gelecekte tahakkuk edecek toplam faizlerle birlikte
toplam ödenecek tutar üzerinden izlemeyi tercih edebilirler. Bu durumda, kredinin alındığı tarihte hesaba, gelecekte
tahakkuk edecek toplam faiz dâhil kredi için ödenecek toplam tutar alacak kaydedilir. Bu durumda gelecekte ödenecek
toplam faiz tutarları karşılığında “308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesaba borç kaydı yapılır. Dönem
sonlarında döneme isabet eden faiz tutarları ilgili borçlanma maliyetleri hesabına aktarılırken, “308 Ertelenmiş
Borçlanma Maliyetleri (-)” hesaba alacak kaydedilir. Krediye ilişkin ödemeler yapıldıkça bu hesaba borç kaydı yapılır.