301 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar

301 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar

Bu hesap, bankalar ile finansal kiralama şirketleri dışındaki diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli
kredilere ilişkin tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

“300 Banka Kredileri” hesabının açıklamalarındaki esaslar uygulanır.