305 Çıkarılmış Uzun Vadeli Borçlanma Araçlarının Anapara Taksit ve Faizleri

305 Çıkarılmış Uzun Vadeli Borçlanma Araçlarının Anapara Taksit ve Faizleri

Bu hesap, çıkarılmış uzun vadeli borçlanma araçlarının raporlama tarihinden itibaren on iki ay içerisinde
ödenecek anapara taksit ve faizlerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

“405 Çıkarılmış Uzun Vadeli Borçlanma Araçları” hesabından yapılan aktarımlar karşılığında bu hesaba alacak
kaydedilir. Aktarımlarda, bunlara ilişkin faiz giderlerinin izlenmesinde ve bunlara ilişkin ödemelerde “302 Uzun Vadeli
Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri” hesabının açıklamalarındaki esaslar uygulanır.