323 Kredi Kartıyla Yapılan Alımlardan Borçlar

323 Kredi Kartıyla Yapılan Alımlardan Borçlar

Bu hesap; esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetlerin alımlarında veya üretimlerinde kredi kartıyla
yapılan harcamalar dolayısıyla banka ya da ilgili diğer finansal kuruluşa ödenecek olan on iki ay veya işletmenin normal
faaliyet döngüsü içinde ödenmesi beklenen borçların izlenmesinde kullanılır.
Bununla birlikte kredi kartıyla ödemeye benzer şekilde yapılan harcamalar sonucu ortaya çıkan borçların
doğrudan tedarikçiye değil de hizmetinden faydalanılan üçüncü taraf niteliğindeki bir işletmeye ödeneceği durumlarda
da bu hesap kullanılır. Kullanılan ödeme aracına (banka kartları, sanal pos hizmetleri, ön ödemeli kartlar gibi) bağlı
olarak bu hesap alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

Kredi kartı ya da diğer bir ödeme aracıyla yapılan mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan borçlar bu hesaba
alacak kaydedilir. Söz konusu borçların nakden veya hesaben ödenmesi halinde bu hesaba borç kaydedilir.