325 Diğer Ticari Borçlar

325 Diğer Ticari Borçlar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer
çeşitli ticari borçların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Yukarıda belirtilen borçlar doğduğunda bu hesaba alacak; nakden veya hesaben ödenmesi halinde ise borç
kaydedilir.