345 Alınan Sipariş Avansları

345 Alınan Sipariş Avansları

Bu hesap, işletmenin gelecekte yapacağı mal satışlarıyla ilgili olarak peşin tahsil ettiği kısa vadeli tutarların
izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Alınan avanslar, bu hesaba alacak; malın teslim edilmesi sonucu hasılat kaydedildiğinde ise bu hesaba borç
kaydedilir.