346 Alınan İş Avansları

346 Alınan İş Avansları

Bu hesap, işletmenin gelecekte yapacağı hizmet teslimleriyle ilgili olarak peşin tahsil ettiği kısa vadeli
tutarların izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Alınan avanslar, bu hesaba alacak; hizmetin sunulması sonucu hasılat kaydedildiğinde ise bu hesaba borç
kaydedilir.