362 Ödenecek KDV

362 Ödenecek KDV

Bu hesap, ödenecek katma değer vergisi tutarının izlenmesinde kullanılır.

Vergilendirme dönemi itibarıyla, “190 Devreden KDV” ve/veya “191 İndirilecek KDV” hesapları ile “391
Hesaplanan KDV” hesabının tutarları karşılaştırılır. Yapılan karşılaştırmada “391 Hesaplanan KDV” hesabının kalanı
“190 Devreden KDV” ve/veya “191 İndirilecek KDV” hesaplarının kalanından fazla ise fark bu hesaba aktarılır.
İşleyişi:

Hesaplanan KDV tutarının, indirilecek veya devreden KDV tutarlarından fazla olması halinde; KDV
yükümlülüğü vadesinde ödenmek üzere bu hesaba aktarılır. Ödemeler yapıldıkça hesaba borç kaydedilir.