369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

Bu hesap, yukarıda yer alan hesapların kapsamına girmeyen diğer yasal yükümlülüklerin izlenmesinde
kullanılır.
İşleyişi:

Yükümlülük tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça bu hesaba alacak, ödemeler
yapıldıkça borç kaydı yapılır.