368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler

368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Bu hesap, kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile on iki aydan daha kısa sürede
ödenmek üzere sonraki dönemlere ertelenmiş ve taksitlendirilmiş vergi ve yükümlülüklerin izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Vadelerinde ödenemeyen, erteleme veya taksitlendirme süresi on iki aydan az olan ve vadesi on iki ayın altına
düştüğü için “468 Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Vergi ve Yükümlülükler” hesabından bu hesaba aktarılan
vergi ve diğer yükümlülükler, bu hesabın alacağına kaydedilir. Ödenmeleri halinde hesaba borç kaydı yapılır. Ancak,
vadesi geçmiş vergi ve diğer yükümlülüklerde erteleme veya taksite bağlama süresi on iki ayı aşanlar bu hesabın borcu
karşılığında “468 Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Vergi ve Yükümlülükler” hesaba aktarılır.