371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükleri (-)

371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükleri (-)

Bu hesap, dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler ile benzeri diğer
yükümlülüklerin mevzuat gereğince peşin ödenen kısımlarının izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklarından indirilmek üzere, “193 Peşin Ödenen Vergi ve
Fonlar” hesabından yapılan dönem sonlarındaki aktarımlar bu hesabın borcuna, “193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar”
hesabının alacağına kaydedilir. Tahakkuk eden ve ilgili vergi ya da diğer yasal yükümlülükten mahsup edilen tutarlar
ise bu hesaba alacak kaydedilir.
Verginin kesinleşmesi durumunda ilgili tutar bu hesaba alacak, “370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları” hesabına borç kaydedilir.