372 Kıdem Tazminatı Karşılıkları

372 Kıdem Tazminatı Karşılıkları

Bu hesap, on iki ay içinde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

On iki ay içinde ödenmesi beklenen kıdem tazminatı tutarları çalışanın bulunduğu birime bağlı olarak ilgili
fonksiyonel gider hesabının (Örneğin; “760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabının) borcuna karşılık, bu
hesabın alacağına kaydedilir. Ayrıca, “472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları” hesabından yapılan aktarmalar da bu hesaba
alacak kaydedilir. Ödemeler gerçekleştirildiğinde veya çalışana ait hesaplara alacak kaydı yapıldığında ya da karşılık
iptal edildiğinde bu hesaba borç kaydı yapılır.