377 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Maliyetlere İlişkin Karşılıklar

377 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Maliyetlere İlişkin Karşılıklar

Bu hesap, işletmenin on iki ay içerisinde gerçekleştirmeyi beklediği özellikle maddi duran varlıklar gibi
varlıkların sökülmesi, kaldırılması ve yerleştirildiği alanın restore edilmesi gibi yükümlülükleri dolayısıyla ayırdığı
karşılıklar ile benzeri taahhtülerinden ortaya çıkan diğer yükümlülükleri dolayısıyla ayırdığı karşılıkların izlenmesinde
kullanılır.

İşleyişi:

On iki ay içinde gerçekleştirilecek sökme, kaldırma ve restorasyon vb. yükümlülükler için ayrılan karşılık
tutarları, ilgili varlığın maliyetine yansıtılmak üzere söz konusu varlık hesabı ya da kâr veya zarar tablosu hesabı
karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Ayrıca “477 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Maliyetlere İlişkin
Karşılıklar” hesabından yapılan aktarmalarda bu hesaba alacak kaydedilir. Harcamalar yapıldıkça ya da karşılık iptalinde
ters kayıtla bu hesaba borç kaydı yapılır.