378 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları

378 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları

Bu hesap, yönetim tarafından planlanan ve kontrol edilen bir programa bağlı olarak işletme tarafından yapılmakta
olan faaliyetin kapsamında veya faaliyetin yapılış şeklinde bir değişikliğe gidilmesi sonucunda on iki ay içinde ortaya
çıkması beklenen yükümlülükler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.
İşleyişi:

On iki aylık süre içinde yapılması beklenen harcamalar, bu hesaba alacak “770 Genel Yönetim Giderleri”
hesabına ya da ilgili diğer fonksiyonel gider hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, “478 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları”
hesabından yapılan aktarmalarda bu hesaba alacak kaydedilir. Harcamalar yapıldıkça ya da karşılık iptalinde ters kayıtla
bu hesaba borç kaydı yapılır.