379 Diğer Karşılıklar

379 Diğer Karşılıklar

Bu hesap, yukarıda yer alan hesapların kapsamına girmeyen kısa vadeli diğer karşılıkların izlenmesinde
kullanılır. Çevre düzenleme yükümlülükleri için ayrılan karşılıklar bu hesap altında izlenecek karşılıklara örnek olarak
verilebilir. Ayrıca, TFRS’de ve BOBİ FRS’de tanımlanan ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmelerden kaynaklanan
kısa vadeli karşılıklar da bu hesabın altında açılacak ayrı bir alt hesapta izlenir.
İşleyişi:

On iki aylık süre içinde gerçekleşecek yükümlülükler için ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, ilgili
fonksiyonel gider hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, “479 Diğer Karşılıklar” hesabından yapılan aktarmalarda bu hesaba
alacak kaydedilir. Harcamalar yapıldıkça ya da karşılık iptalinde ters kayıtla bu hesaba borç kaydı yapılır.