38 ERTELENMİŞ (GELECEK AYLARA AİT) GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

38 ERTELENMİŞ (GELECEK AYLARA AİT) GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

Bu grup, içinde bulunulan dönemde tahsil edilen; ancak gelecek on iki ayda tahakkuk edecek olan gelirler ile
faaliyet dönemine ait olup tahakkuku yapılan; ancak ödeme tarihi gelmediği için ödemesi gelecek aylarda yapılacak
giderlerden oluşur. Ayrıca sayım ve tesellüm fazlaları da bu grupta izlenir.