395 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler

395 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler

Bu hesap diğer kısa vadeli yükümlülük hesaplarının içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli kısa
vadeli yükümlülüklerin izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Diğer çeşitli kısa vadeli yükümlülüklerde meydana gelen artışlar bu hesaba alacak, azalışlar ise borç kaydedilir.