393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı

393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı

Bu hesap, işletmenin merkez ve şubeler arasındaki işlemlerin izlenmesinde kullanır.

İşleyişi:

Bu hesap karşılıklı olarak çalışır. Merkez hesap borçlanırken şube hesapları alacaklandırılır. Şubeler borçlanırken
bir başka şube ya da merkez alacaklandırılır. Dönem sonunda merkez ve şube hesapları karşılıklı olarak kapatılır. Hesap
kalan vermez.