397 Satış Amaçlı Elde Tutulan Gruplara İlişkin Yükümlülükler

397 Satış Amaçlı Elde Tutulan Gruplara İlişkin Yükümlülükler

Bu hesap, TFRS 5 kapsamında satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak gruplara ilişkin
yükümlülüklerin izlenmesinde kullanılır. Bu hesap, elden çıkarılacak gruplar itibarıyla alt hesaplara ayrılabilir.
İşleyişi:

Elden çıkarılacak grup satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırıldığında, bu gruba ilişkin yükümlülükler TFRS
5 uyarınca belirlenen ölçüm hükümleri uygulanarak bulunan değerleri üzerinden bu hesaba alacak kaydedilir. İlgili grup
elden çıkarıldığında ya da satış amaçlı elde tutulan grup niteliğini kaybettiğinde hesap borçlandırılır.