401 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar

401 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar

Bu hesap, bankalar ile finansal kiralama şirketleri dışındaki diğer finans kuruluşlarından sağlanan uzun vadeli
kredilere ilişkin tutarların izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

“400 Banka Kredileri” hesabının açıklamalarındaki esaslar uygulanır.