407 Diğer Finansal Yükümlülükler

407 Diğer Finansal Yükümlülükler

Bu hesap, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer uzun vadeli finansal yükümlülüklerin izlenmesinde
kullanılır.
İşleyişi:

Diğer finansal yükümlülüklerin izlenmesinde bu gruptaki hesapların işleyişine ilişkin açıklamalarda yer alan
esaslar kıyasen uygulanır.