408 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)

408 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)

Bu hesap, bu grupta yer alan finansal yükümlülüklerin gelecekte tahakkuk edecek faizlerle birlikte toplam
ödenecek tutar üzerinden izlenmesi halinde finansal yükümlülüklere ilişkin henüz tahakkuk etmemiş gelecek dönemlere
ilişkin faiz tutarlarının izlenmesinde kullanılır. İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal yükümlülükler için bu
tutar finansal yükümlülükleri dönem sonu itibarıyla itfa edilmiş maliyetine indirger.

İşleyişi:

İlgili finansal yükümlülük ilk defa kayda alındığında ilgili finansal yükümlülük hesabı karşılığında finansal
yükümlülüğe ilişkin gelecek dönemlerde ödenecek; ancak henüz tahakkuk etmemiş faiz tutarları bu hesabın borcuna
kaydedilir. Bu hesaba kaydedilmiş faizler tahakkuk ettiğinde 7’li gruplarda yer alan “780 Finansman Giderleri” hesabına
alınır. “781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı” alacağı ile dönem sonunda “671 Uzun Vadeli Finansal Borçlanma
Maliyetleri (-)” hesabına aktarılır. Bu hesapta izlenen gelecek dönemlerde ödenecek toplam faiz tutarlarının on iki ay
içinde ödenecek kısımları bu hesabın alacağına kaydedilirken, “308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabının
borcuna kaydedilir.