40 (409) TÜREV ARAÇLARDAN BORÇLAR

40 (409) TÜREV ARAÇLARDAN BORÇLAR

Bu grup, türev araçlardan doğan on iki aydan daha uzun sürede yerine getirilecek yükümlülüklerin izlendiği “409 Türev Araçlardan Borçlar” hesabından oluşur