421 Borç Senetleri

421 Borç Senetleri

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetlerin alımlarından ve üretimlerinden
kaynaklanan senede bağlanmış borçlarından on iki aydan veya işletmenin normal faaliyet döngüsünden daha uzun süre
içerisinde yerine getirilmesi beklenenlerin izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Borç senetleri tutarları bu hesaba alacak; kısa vadeli yükümlülüklere aktarıldığında ya da nakden veya hesaben
ödendiğinde (aktarmalar ve hesaben mahsuplar dâhil) borç kaydedilir.