422 Verilen İleri Tarihli Çekler

422 Verilen İleri Tarihli Çekler

Bu hesap, şekil açısından çek olmakla birlikte özü itibarıyla senetli borç niteliği taşıyan ve on iki aydan veya
işletmenin normal faaliyet döngüsünden daha uzun süre içerisinde yerine getirilmesi beklenen ileri tarihli (vadeli)
çeklerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

İşletme tarafından ileri tarihli çekler verildiğinde bu hesaba alacak, çekler ödendiğinde veya kısa vadeli
yükümlülüklere aktarıldığında borç kaydedilir.