44 (440-444) DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT)…

44 (440-444) DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN
YÜKÜMLÜLÜKLER
Bu grupta yer alan 440-444 nolu hesaplar, TFRS 15 ya da BOBİ FRS Bölüm 5’i uygulayan işletmeler tarafından
hizmet ve inşa (taahhüt) sözleşmeleri için hakedişe bağlanmış tutarların, bu sözleşmelerden kaynaklanan hasılatları
aşması halinde ortaya çıkan ve on iki aydan uzun sürede yerine getirilmesi beklenen sözleşme yükümlülüklerinin
izlenmesinde kullanılır.