44 (445-449) ALINAN AVANSLAR

44 (445-449) ALINAN AVANSLAR

Bu grup; gerek satış sözleşmeleri dolayısıyla gerekse diğer nedenlerle, işletme tarafından üçüncü kişilerden
alınan uzun vadeli avansların izlendiği 445-449 nolu hesaplardan oluşur.