445 Alınan Sipariş Avansları

445 Alınan Sipariş Avansları

Bu hesap, işletmenin on iki aydan daha uzun süre sonra yapacağı mal satışlarıyla ilgili olarak peşin tahsil ettiği
tutarların izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Alınan avanslar, bu hesaba alacak; kısa vadeli yükümlülüklere aktarıldığında ya da malın teslim edilmesi
sonucu hasılat kaydedildiğinde ise bu hesaba borç kaydedilir.