446 Alınan İş Avansları

446 Alınan İş Avansları

Bu hesap, işletmenin on iki aydan daha uzun süre sonra yapacağı hizmet teslimleriyle ilgili olarak peşin tahsil
ettiği tutarların izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Alınan avanslar, bu hesaba alacak; kısa vadeli yükümlülüklere aktarıldığında ya da hizmetin sunulması sonucu
hasılat kaydedildiğinde ise bu hesaba borç kaydedilir.