448 Alınan Diğer Avanslar

448 Alınan Diğer Avanslar

Bu hesap, sipariş ve iş avansları dışında kalan, işletmenin aldığı her türlü uzun vadeli avansların izlenmesinde
kullanılır.
İşleyişi:

Alınan avanslar, bu hesaba alacak; kısa vadeli yükümlülüklere aktarılması ya da avans alımına neden olan
işlemin gerçekleşmesi sonucunda ise bu hesaba borç kaydedilir.