473 Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara İlişkin Karşılıklar

473 Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara İlişkin Karşılıklar

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca ayrılması gereken çalışanlara sağlanan
faydalara ilişkin karşılıklardan kıdem tazminatları dışında kalanların izlenmesinde kullanılır. Bu hesapta on iki aydan
daha uzun sürede ödenmesi öngörülen karşılıklar yer alır. İşletmenin çalışanlara sağlayacağı kullanılmamış izin ücretleri
karşılıkları, ikramiye karşılıkları gibi faydalar bu hesapta izlenir.
Hesap çalışanlara sağlanacak faydaların türüne göre alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

On iki aydan uzun sürede ödenmesi beklenen fayda tutarları çalışanın bulunduğu birime bağlı olarak ilgili
fonksiyonel gider hesabının (Örneğin; “760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabı) borcuna karşılık, bu hesabın
alacağına kaydedilir. On iki ay içinde ödenmesi beklenen fayda tutarları “373 Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara
İlişkin Karşılıklar” hesabına aktarıldığında, ödemeler yapıldığında, çalışana ait hesaplara alacak kaydı yapıldığında ya
da karşılık iptal edildiğinde bu hesaba borç kaydı yapılır.
TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından fayda tutarlarının ölçümünde tanımlanmış net fayda borcunun ya da
varlığının yeniden ölçümünden ortaya çıkan farklar bu hesabın borcu ya da alacağı karşılığında “803 Tanımlanmış Fayda
Planlarına İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabına kaydedilir.