476 İade Karşılıkları

476 İade Karşılıkları

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre iade hakkı tanınan satışlar dolayısıyla ortaya
çıkan ve işletmenin on iki aydan uzun sürede yerine getirmeyi beklediği iade yükümlülükleri için ayrılan karşılıkların
izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

On iki aydan uzun sürede gerçekleştirilecek iade yükümlülükleri için ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak
kaydedilir. On iki ay içinde gerçekleşmesi beklenen iade yükümlülükleri “376 İade Karşılıkları” hesabına aktarıldığında
bu hesaba borç kaydedilir. İade yapıldığında ya da karşılık iptalinde bu hesaba borç kaydı yapılır.