477 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Maliyetlere İlişkin Karşılıklar

477 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Maliyetlere İlişkin Karşılıklar

Bu hesap, işletmenin on iki aydan uzun sürede gerçekleştirmeyi beklediği özellikle maddi duran varlıklar gibi
varlıkların sökülmesi, kaldırılması ve yerleştirildiği alanın restore edilmesi gibi yükümlülükleri dolayısıyla ayırdığı
karşılıklar ile benzeri taahhütlerinden ortaya çıkan diğer yükümlülükleri dolayısıyla ayırdığı karşılıkların izlenmesinde
kullanılır.
İşleyişi:

On iki aydan uzun sürede gerçekleştirilecek sökme, kaldırma ve restorasyon vb. yükümlülükler için ayrılan
karşılık tutarları, ilgili varlığın maliyetine yansıtılmak üzere söz konusu varlık hesabı ya da kâr veya zarar tablosu hesabı
karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. On iki ay içinde gerçekleşmesi beklenen sökme, kaldırma ve restorasyon vb.
yükümlülük tutarları “377 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Maliyetlere İlişkin Karşılıklar” hesabına
aktarıldığında bu hesaba borç kaydedilir. Doğrudan bu hesaptan indirilecek şekilde harcamalar yapıldıkça ya da karşılık
iptalinde bu hesaba borç kaydı yapılır.