478 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları

478 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları

Bu hesap, yönetim tarafından planlanan ve kontrol edilen bir programa bağlı olarak işletme tarafından yapılmakta
olan faaliyetin kapsamında veya faaliyetin yapılış şeklinde bir değişikliğe gidilmesi sonucunda on iki aydan uzun sürede
ortaya çıkması beklenen yükümlülükler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.
İşleyişi:

On iki aydan uzun sürede yapılması beklenen harcamalar bu hesaba alacak, “770 Genel Yönetim Giderleri”
hesabına ya da ilgili diğer fonksiyonel gider hesabına borç kaydedilir. On iki ay içinde gerçekleşmesi beklenen
harcamalar “378 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları” hesabına aktarıldığında bu hesaba borç kaydedilir. Harcamalar
yapıldıkça ya da karşılık iptalinde bu hesaba borç kaydı yapılır.