479 Diğer Karşılıklar

479 Diğer Karşılıklar

Bu hesap, yukarıda yer alan hesapların kapsamına girmeyen uzun vadeli diğer karşılıkların izlenmesinde
kullanılır. TFRS’de ve BOBİ FRS’de tanımlanan ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmelerden kaynaklanan kısa vadeli
karşılıklar da bu hesabın altında açılacak ayrı bir alt hesapta izlenir.
İşleyişi:

On iki aydan uzun sürede gerçekleşecek yükümlülükler için ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, ilgili
fonksiyonel gider hesabına borç kaydedilir. Kısa vadeli yükümlülüklere aktarımlar veya harcamalar yapıldıkça ya da
karşılık iptalinde bu hesaba borç kaydı yapılır.