48 (480-488) ERTELENMİŞ (GELECEK YILLARA AİT) GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

48 (480-488) ERTELENMİŞ (GELECEK YILLARA AİT) GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

Bu grup, içinde bulunulan dönemde tahsil edilen; ancak gelecek yıllarda tahakkuk edecek olan gelirler ile faaliyet
dönemine ait olup tahakkuku yapılan; ancak ödeme tarihi gelmediği için ödemesi gelecek dönemlerde yapılacak giderler
için açılmış hesaplardan oluşur. Ayrıca, TMS 12 ve BOBİ FRS Bölüm 23 kapsamında ortaya çıkan ertelenmiş vergi
yükümlülüklerinin izlenmesinde “489 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü” hesabı kullanılır.