480 Ertelenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Gelirler

480 Ertelenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Gelirler

Bu hesap, gelecek hesap dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin on iki aydan uzun süreye ait kısımlarının
izlendiği hesaptır.
İşleyişi:

Gelecek hesap dönemlerine ait peşin tahsil olunan ve gelecek dönemlerde kâr veya zarar hesaplarına gelir olarak
aktarılacak tutarlar bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında, peşin tahsil edilmiş gelirin on iki ay içerisinde
kâr veya zarar hesaplarına aktarılacak olan kısmı bu hesaba borç kaydedilerek, “380 Ertelenmiş (Gelecek Aylara Ait)
Gelirler” hesabına aktarılır.