482 Alınan Devlet Teşvikleri

482 Alınan Devlet Teşvikleri

Bu hesap, alınan veya alınacak olan devlet teşviklerinin uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre
gelecek yıllarda kâr veya zarar tablosu hesaplarına aktarılacak olan kısımlarının izlenmesinde kullanılır.
Diğer taraftan, TFRS’yi uygulayan işletmelerin varlıklara ilişkin teşvikleri finansal durum tablolarında varlığın
defter değerinden indirerek göstermeyi tercih ettikleri durumda bu hesap kullanılmaz.
İşleyişi:

Alınan veya alınacak olan devlet teşvikleri karşılığında ilgili varlık muhasebeleştirildiğinde alınan veya alınacak
olan teşvik tutarının gelecek yıllarda kâr veya zarar hesaplarına aktarılacak kısmı bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem
sonlarında, devlet teşviklerine ilişkin tutarlardan gelecek on iki ay içerisinde kâr veya zarar hesaplarına yansıtılması
beklenenler bu hesabın borcu karşılığında “382 Alınan Devlet Teşvikleri” hesabına aktarılır. Koşullardaki değişmeler
sonucu bu hesapta izlenen tutarların devlete geri ödenecek olması durumunda hesaba borç kaydı yapılır.